Ochrona fizyczna

Jesteśmy jednym z liderów jakości w branży ochroniarskiej

Stale rosnąca ilość klientów oraz naszych pracowników jest doskonałym poświadczeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Od 2008 roku nieprzerwanie świadczymy najlepsze usługi w ochronie mienia. Każdego klienta traktujemy jak partnera dbając o jego mienie, oferując spersonalizowaną propozycję ochrony. Proponowana przez nas ochrona obiektów realizowana jest w oparciu o innowacyjne systemy ochroniarskie uwzględniające specyfikę pracy i mienia klienta. 

Ochrona stacjonarna

Dedykowany zespół ochrony do ochrony całego kompleksu

.

pracownicy ochrony w systemie 24h 

Stały kontakt z Administratorem obiektu

.

koordynator przypisany dla obiektu - kontakt 24h - pracownik kwalifikowany

.

całodobowe centrum monitorowania - kontakt 24h. 

Nowe technologie

.

pracownicy ochrony zostaną wyposażeni w system łączności bezprzewodowej i system anty-napadowy. 

.

montaż systemu kontroli obchodów zgodnie z wytycznymi. 

System patrolowania obiektu

.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut w dzień, 5 minut w nocy. 

Stabilny zespół pracowników ochrony

.

pracownicy bez kwalifikacji pracownika ochrony, 

.

wiek pracowników ochrony – od 25 roku życia, 

.

pracownicy z przeszkoleniem w zakresie obsługi systemu TV przemysłowej oraz systemu ppoż. centrali. 

.

wymiana pracowników ochrony na życzenie (przeszkolony skład rezerwowy). 

umundurowanie według określonego stanowiska pracy. 

Stały nadzór i kontrole obiektu

.

system kontroli obchodów pracowników ochrony.  

.

koordynator przypisany dla obiektu - kontakt 24h - pracownik kwalifikowany wyposażony w alkomat. 

.

koordynator dyżurny – kontakt 24h - pracownik kwalifikowany 

.

grupa interwencyjna – kontrole 24h – pracownicy kwalifikowany, wyposażona w alkomat

Uwarunkowania dodatkowe

.

kontrola koordynatora na obiekcie min. 4 razy w tygodniu. 

.

prowadzenie książki służb, książki wjazdu i wyjazdu, książki gości. 

skontaktuj się z nami

CZATA Ochrona Osób i Mienia
Janusz Staszewski

ul. Lotnicza 19/11
82-300 Elbląg